Park linowy

Regulaminy korzystania z Parku Linowego

TRASA NISKA „MALUCH”

 1. Wstęp na trasę linową jest możliwy jedynie po zakupieniu biletu lub okazaniu bonu upominkowego bądź zaproszenia.
 2. Zakup biletu uprawnia do zabawy w mini parku linowym bez limitu przejść i czasu w trakcie jednego dnia.
 3. Minimalny wiek to 3 lata, maksymalny wiek to 13 lat.
 4. Podczas przechodzenia trasy należy zachować spokój, NIE SKAKAĆ po przeszkodach, nie biegać, nie przeszkadzać innym uczestnikom.
 5. Zabrania się wspinania na siatki zabezpieczające oraz drewniane domki.
 6. Przed wejściem na trasę mini parku linowego należy opróżnić kieszenie, ściągnąć biżuterie, smycze itp.
 7. Zabrania się wnoszenia na trasę parku jedzenia, picia oraz telefonów komórkowych.
 8. Trasę należy pokonywać w jednym oznaczonym kierunku.
 9. W przypadku odpadnięcia od siatki asekuracyjnej należy niezwłocznie wezwać obsługę mini parku linowego.
 10. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy nie będą zwracane koszty zakupu biletu.
 11. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub poleceń personelu parku, grozi im niebezpieczeństwo wypadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada.
 12. Na terenie mini parku linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu.
 13. Za niestosowanie się do poleceń instruktora grozi wydalenie z parku bez zwrotu kosztu bilety.
 14. Zachowaj paragon fiskalny jest dowodem ubezpieczenia.

 

TRASA WYSOKA „JUNIOR”

 1. Wejście na platformy w Parku Linowym i wykonywanie na nich jakichkolwiek czynności, może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się z regulaminem, zakupie biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego i dopuszczeniu przez instruktora.
 2. Osobom, które w trakcie programu zrezygnują z dalszej kontynuacji nie będą zwracane koszty biletu.
 3. Podczas przechodzenia przez Park Linowy, należy zachowywać się spokojnie, nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie hałasować. W każdym czasie należy zachować szczególną ostrożność.
 4. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 5. Jeżeli uczestnicy nie będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa lub nie będą stosować się do instruktażu, mogą być narażeni na niebezpieczeństwo upadku i poważnych urazów, za które organizator atrakcji nie odpowiada!
 6. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
 7. Uczestniczyć w programie mogą osoby, które spełniają następujące kryteria: minimalny wzrost: 130 cm, minimalny wiek: 8 lat, maksymalna waga: 130 kg.
 8. Osoby przebywające na terenie Parku Linowego nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków, mogących mieć wpływ na prawidłową pracę organizmu ludzkiego. Na terenie Parku Linowego zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu.
 9. Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.
 10. Po sprawdzeniu przez instruktora założonego sprzętu asekuracyjnego, nie wolno przy nim nic zmieniać.
 11. W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża wraz z karabinkami, bloczek oraz kask.
 12. Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć całkowicie tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Uczestnik zobowiązany jest powiadomić instruktora o noszonej biżuterii i innych rzeczach, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Parku Linowego (dotyczy to także urządzeń/elementów medycznych i innych użytecznych, jak np. aparaty słuchowe etc.)
 13. Osoby o długich włosach zobowiązane są do spięcia ich w kucyk lub schowania pod kask.
 14. Podczas wejścia po drabince na trasę wysoką, korzystamy z systemu asekuracji pionowej. Po wejściu na pierwszą platformę trasy wysokiej zakładamy bloczek na linę asekuracyjną, dopiero potem wypinamy się z urządzenia do asekuracji pionowej. Jest to podstawowa zasada bezpieczeństwa, która zapewnia ciągłość asekuracji podczas pokonywania trasy linowej.
 15. Bloczek zakładamy na linę asekuracyjną na początku trasy linowej tak, jak jest to przedstawione na tabliczce informacyjnej i przez cały czas pokonywania trasy linowej, nic przy niej nie zmieniamy, aż do momentu zakończenia trasy.
 16. Podczas przejścia przez Park Linowy lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami uczestnika.
 17. W przypadku nietypowych przejazdów (drabinka, deskorolka, trapez), należy przed zjazdem przesunąć rolkę na linę asekuracyjną, znajdującą się bezpośrednio na przeszkodzie.
 18. Podczas poruszania się po przeszkodach, nie dotykamy rękoma lin stalowych.
 19. Na przeszkodzie może znajdować się jedna osoba, na platformie maksymalnie dwie.
 20. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić instruktorowi lub innej osobie z personelu Parku wszelkie zastrzeżenia, wątpliwości, uwagi, zarówno co do stanu technicznego wyposażenia Parku Linowego, jak i co do własnego samopoczucia i innych niepokojących objawów.
 21. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu Parku Linowego bez zwrotu kosztów biletu.