Domki letniskowe

REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH W BAZIE TURYSTYCZNO – REKREACYJNEJ W WÓLCE NADBUŻNEJ.

domki letniskowe ilustracja

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są jedynie osoby wskazane przy rejestracji. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Doba wypoczynkowa rozpoczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na B.T.R. (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Kaucja za wynajęcie domku wynosi 300 zl i bedzie zwracana po odbiorze domku w dniu wyjazdu.
 5. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez pracownika B.T.R. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika B.T.R.
 6. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku z listą wyposażenia znajdującą się w domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 7. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia B.T.R. prosimy gości o poinformowanie pracownika, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 8. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, kierownictwo B.T.R. zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 9. Na terenie B.T.R. obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00.
 10. Za rzeczy pozostawione w domkach ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 11. Przebywanie psów na terenie całego ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym gościom ośrodka.
 12. Wynajmujący domki letniskowe mogą parkować swoje samochody na parkingu znajdującym się na terenie ośrodka. Osoby nie wskazane podczas rejestracji nie mogą parkować pojazdów na terenie posesji. Parking przy terenie B.T.R. jest parkingiem niestrzeżonym, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 13. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia ośrodka, czystości i porządku, gość proszony jest o poinformowanie o tym Kierownika B.T.R. i żądania podjęcia środków zaradczych.
 14. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 15. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 16. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscach w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. i jak się je użytkuje.
 17. Kierownictwo ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu B.T.R. przez gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym gościom ośrodka.
 18. Goście osób najmujących domki letniskowe proszeni są o opuszczenie ośrodka do godziny 22.00.
 19. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w recepcji B.T. R., tel. 606 732 613 lub 85 655 28 60.
 20. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 22. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. 

Cennik:

Domek 3-4 osobowy (2 oddzielne łóżka plus 2 os. sofa) z kuchnią i łazienką - 150zł;

Domek 4 osobowy (4 oddzielne łóżka) z kuchnią i łazienką - 150zł;

Domek 5 osobowy (5 oddzielnych łóżek) z kuchnią i łazienką - 180zł;